Promotivni spot za obuku koju je naše udruženje i ove godine (2022.)  sprovelo za sportsko zvanje “Spasilac”, u skladu sa pravilima Međunarodne spasilačke federacije (ILS – International Lifesaving Federation). Najveći dio obuke se odvijao na Panonskim jezerima u Tuzli i hotelu Mellain.

Boravak i razne aktivnosti u vodi obezbjeđuju veoma značajan pozitivan uticaj na organizam čovjeka. Međutim, ako čovjek nije u dovoljnoj mjeri ovladao znanjem plivanja, ako ne može lako da se snađe u vodi onda voda za čovjeka može da bude i veoma opasna. Voda može za čovjeka da bude opasna u toku cijele godine i to u različitim situacijama. Na ovu činjenicu upućuje statistika koja potvrđuje da se svake godine udavi relativno veliki broj ljudi različitog uzrasta, različitog znanja plivanja i u različitim situacijama. Spasilački kadar sem fizičkih sposobnosti mora da posjeduje i potreban kvantum teorijskih informacija na osnovu kojih bi u datom trenutku mogao da izabere i primjeni najracionalnije riješenje.

Vijesti

Obuka spasilaca za Sezonu 2022

Obuka spasilaca za Sezonu 2022

22.05.2022. godine je održana obuka za spasioce na Panonskim jezerima. Obuka je […]

O nama

USVBiH je nevladino neprofitno udruženje osnovano 2004. godine u Tuzli, koje ima za cilj okupljanje spasilaca i ostalih zainteresovanih lica radi unapređenja oblasti spasavanja na vodi. Naše Udruženje sa bavi obukom i usavršavanjem spasilaca na vodi, praćenjem najnovijih stručnih i tehničkih dostignuća u oblasti spasavanja na vodi i informisanjem o tome, saradnjom sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Obuka

Opšti uslovi za kandidata za spasioca:

  • Spasilac može da bude muška ili ženska osoba, starosti od 16 do 40 godina.
  • Kandidat za spasioca mora da ima najmanje III stepen stručne spreme (srednja škola trogodišnjeg trajanja)
  • Kandidat mora da bude zdravstveno sposoban tj. da posjeduje odgovarajuće ljekarsko uvjerenje.

Sadržaj i trajanje obuke USBiH

Obuka sadrži praktični dio, teoretski dio, i osnove prve pomoći. Ukupan fond jeste 70 časova. Obuka traje, u zavisnosti od dnevnog intenziteta časova, najmanje 8 a najviše 15 dana.

Posebni uslovi USVS za kandidata za spasioca

Da bi kandidat mogao da pohađa obuku za spasioca, mora da prođe test fizičke spremnosti, koji obuhvata: 
•    plivanje slobodnim stilom 50 m za najviše 50 sekundi,
•    plivanje slobodnim stilom 200 m za najviše 4 minuta,
•    ronjenje 20 m bez vremenske norme.

Usluge

Udruženje spasilaca na vodi Bosne i Hercegovine sprovodi obuku za sportsko zvanje “Spasilac” u skladu sa pravilima Međunarodne spasilačke federacije (ILS – International Lifesaving Federation). Obuku je moguće izvesti u Tuzli, ali i van Tuzle ako mjesto obuke zadovoljava propisane uslove. Instruktori USBiH su do sada obučili više od 100 ljudi, među kojima su i dobitnici nagrada za spašavanje života i specijalne zasluge u oblasti spasilaštva.

KONSALTING

Upravljačima kupališta i drugim zainteresovanim licima, u mogućnosti smo da pružimo savjetodavne usluge za povećanje bezbjednosti kupališta i organizaciju spasilačke sluzbe, u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim standardima.

OBEZBJEĐENJE

Naše Udruženje posjeduje stručne, kadrovske i tehničke kapacitete za spasilačko obezbjeđenje svih vrsta kupališta, što uključuje bazene, rijeke, jezera, more i ostale vodene površine.

PRONALAŽENJE KADROVA

Članovi Udruženja su spasioci na vodi koji su uspješno prošli temeljnu stručnu obuku u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, i koji su uspješno prošli periodično testiranje koje se obavlja svake godine.